Vagyonkezelés

A piaci jellegű vagyontól "megkülönböztethetetlen" önkormányzati vagyon kezelése szinte megköveteli a "piacosságot" az önkormányzattól is.Éppen ezért döntött úgy a Kőbányai önkormányzat, hogy az ilyen jellegű feladatai egy részét egy viszonylag kis létszámú, a hivatalától függetlenül, de hatékonyan működő, 100%-ban saját tulajdonú gazdasági társaságra bízza. 1992-ben megalapította a Kőbányai Vagyonkezelő Rt.-t.Az Rt. megalakulásakor elsősorban az önkormányzati bérlakások kezelésére vállalkozott, de rövidesen bővült a paletta; egyre több megbízást kapott arra, hogy újíttassa fel a saját tulajdonú lakóházakat, készítsen döntés előkészítő anyagokat, "álmodjon" meg projekteket, amelyek az egész kerület jövőjét és arculatát határozzák majd meg. Ez a minden pontján magas szakértelmet követelő tevékenység egy új és érdekes helyzetet teremtett; a vállalkozás kinőtte az alapításkori kereteit. 2007 májusában a cég zártkörűen működő részvénytársasággá alakult.A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ma már nemcsak az önkormányzathoz kötődő feladatok megoldásában vesz részt, hanem megjelent és elfogadott lett a vállalkozások világában is.Elérhetőségek:1107 Budapest, Ceglédi utca 30.Telefon: 06-1-666-2700Fax: 06-1-666-2714Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 56E-mail: kvzrt@kvzrt.huGyors-szolgálati hibaelhárítás: 06-30-689-3013 Kezelési divízió - Ingatlankezelési csoport: 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése, működtetése, energetikai feladatok ellátása. Földszint 5. iroda – Telefon: 06-1-666-2716, -2718, -2724 - Tulajdonosi csoport: Társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete. Földszint 5. iroda – Telefon: 06-1-666-2713 - Helyiséggazdálkodási csoport: Nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák.stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése. Földszint 8. iroda – Telefon: 06-1-666-2728, -2729 - Szerződéskötő csoport: Önkormányzati tulajdonú bérlakások kiutalás alapján történő lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése. Földszint 12. iroda – Telefon: 06-1-666-2708 - Bérlemény ellenőrző csoport: Önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése ütemezett és rendkívüli ellenőrzés formájában. Földszint 12. iroda – Telefon: 06-1-666-2737 - Társasházkezelő csoport: Társasházak kezelése, közös képviselet ellátása, társasházak könyvelése.Földszint 6-7. iroda – Telefon: 06-1-666-2777 Műszaki divízió- Műszaki Iroda: Portfolióba vont, önkormányzati tulajdonú nem intézményi ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, életveszély elhárítás megrendelése, a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása. II. emelet 203. iroda – Telefon: 06-1-666-2779- Intézményi Iroda: Portfolióba vont, önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, életveszély elhárítás megrendelése, a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása. II. emelet 202. iroda – Telefon: 06-1-666-2733, -2734Ingatlanügyi Iroda: Az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonba vételi, nyilvántartási és tulajdonból történő kiadási feladatok ellátása. I. emelet 102-103. iroda – Telefon: 06-1-666-2725, -2792Díjszámlázási csoport: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek számlázási feladatainak ellátása, egyenlegközlők kiadása. I. emelet 106. iroda – Telefon: 06-1-666-2722Iratkezelés: Bejövő levelez iktatása, ügyfelek beadványainak átvétele. Földszint 4. iroda – Telefon: 06-1-666-2702 Parkolásüzemeltető Iroda Ügyfélszolgálat1106 Budapest, Gépmadár u. 2-8.Telefon: 06-1-431-7276Fax: 06-1-431-7277E-mail: parkolas@kvzrt.huAz Ügyfélszolgálat az alábbi szolgáltatásokkal várja ügyfeleit:- információ a parkolási renddel kapcsolatban,- várakozási hozzájárulások teljeskörű intézése,- pótdíjak pénztári befizetése,- gazdálkodói értékkártyák feltöltése,- parkolással kapcsolatos panaszbejelentés, panaszok kivizsgálása,- ügyfélfogadás előzetes időpontegyeztetéssel is.Bővebb információ: www.kvzrt.hu