Pályázatok

A pályázható maximális összeg az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére 5 000 forint/hó, a középfokú oktatási intézmények tanulói részére 10 000 forint/hó. Az ösztöndíj 2018 februárjától 2018 júniusáig, öt hónap időtartamra szól. A pályázat benyújtási határideje: 2018. február 9. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 43. „Társasház kamerarendszer” során szereplő, a korábbi pályázatot követően fennmaradt 2 240 939 forint erejéig a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket a lakóközösség részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.), valamint jelen kiírás határozza meg. A pályázaton részt vehetnek a Budapest X. kerület közigazgatási területén levő társasházak, valamint lakásszövetkezetek.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki egészségügyi támogatásra. A támogatás célja a háziorvos vagy szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás költségeihez való hozzájárulás. A pályázatokat 2018. február 28-ig folyamatosan lehet benyújtani.
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki ápolási támogatásra. A támogatás célja a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő ápolási többletkiadások fedezése. A pályázatokat 2018. február 28-ig folyamatosan lehet benyújtani.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat: - Budapest X., Márga utca 18. alagsor 1. szám alatti öröklakás; - Budapest X., Liget utca 38. fszt. 6. szám alatti öröklakás. A pályázat beadásának határideje: 2017. október 4. (szerda) 16.00 óra A pályázati felhívásokat az alábbiakban tesszük közzé.
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverés útján kívánja értékesíteni az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat: - Budapest X., Téglavető utca 36. szám alatti ingatlan; - Budapest X., Szent László tér 2-4. szám alatti ingatlan; - Budapest X., Kozma utca 42518/41 hrsz-ú ingatlanrész. A jelentkezési lap beadási határideje: 2017. október 20. (péntek) 11.00 óra Az alábbiakban tesszük közzé az árverési felhívásokat és a jelentkezési lapot.FIGYELEM!Az árverések időpontja és az azokra történő jelentkezés határideje megváltozott. Az erről szóló tájékoztatást az alábbiakban tölthetik le.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki a „Budapest X. Szent László tér 29. szám alatti Kőbányai Polgármesteri Hivatal irodáinak karbantartási, javítási munkái” tárgyban.Az ajánlatok beadási határideje és a bontás időpontja: 2017. június 20. (kedd) 9.00 óraAz alábbiakban tesszük közzé a pályázat felhívást és annak mellékleteit. - Összegzés az ajánlatok elbírálásáról - 1. számú kiegészítő tájékoztatás és melléklete - Pályázati felhívás és mellékletei  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a 2017. május 23-án megtartott ülésén a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 185/2017. (V. 23.) HB határozatával döntött a támogatás mértékéről.A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a Kőbányai Önkormányzat. Az alábbiakban tesszük közzé a nyertes pályázók listáját.