Tervezetek véleményezése

Tájékoztatás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén készülő tervekről
A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az alábbi tervekkel   kapcsolatosan: 

1.       Ceglédi út - Gém utca - Zágrábi utca - Somfa köz kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

Az intézményi és nagy városias lakóterületen a tulajdonos előzetes elképzelései alapján a telken hézagosan zártsorú belsőudvaros épületegyüttes létesülne lakó, iroda és kereskedelmi-szolgáltató funkciókkal.


2.      
Üllői út - Ceglédi út -  Bihari utca -  vasút által határolt terület kerületi építési  szabályzata

A terület tulajdonosa új kerületi építési szabályzat készítését kezdeményezte a telephelyét érintő tömbre, melynek célja, hogy a jelenleg alulhasznosított terület városszerkezeti  jelentőségében rejlő fejlesztési potenciált kihasználva egy egységes koncepcióval  megvalósuló minőségi  ingaltanfejlesztést  irányozzon elő. A fejlesztés eredményeként egy magas színvonalú irodapark létesülne, a hozzá kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciókkal, amely a későbbi  ütemekben  kiegészülne  néhány  lakóépülettel is.


3.      
Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca -Tarkarét utca - Jászberényi út - Bogáncsvirág utca által határolt  terület kerületi  építési  szabályzata

A gazdasági területen egyidejűleg több tulajdonos kezdeményezte új kerületi építési szabályzat elkészítését, amelynek célja a meglévő munkahelyi funkciójú területeken jelenleg is folytatott  tevékenységekhez kapcsolódó  fejlesztési  elképzelések  realizálása,  illetve  az  új építésjogi  szabályok kidolgozása.


4.      
Kerepesi út-   MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos patak árapasztó meder - Ladányi  utca Keresztúri  út által  határolt terület kerületi építési  szabályzata

A terület tulajdonosa új kerületi építési szabályzat készítését kezdeményezte a telkét érintő területfelhasználási egységre, amelynek célja az ingatlan megosztása után az északi, Kerepesi út menti telekrészen egy autószalon és javítóműhely kialakítása, míg a telek déli fele további funkciók, például irodák kialakítására lenne alkalmas.


A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) megjelenő felhívásban foglaltak szerint 2018. április 4-ig, valamint a 2018. március 26-án 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tartandó lakossági fórumon lehet.


Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere