Tervezetek véleményezése

Tájékoztatás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén készülő tervről
A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az alábbi tervvel kapcsolatosan:1. A Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és MÁV-vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzataA kerületi építési szabályzat célja egyrészt a magántulajdonban álló ingatlanok területén lakó-, kereskedelmi és iroda funkciójú fejlesztés lehetőségének megteremtése a kapcsolódó infrastrukturális beruházások kiépítése esetén. Másrészt a Fővárosi Önkormányzat, mint a tervezési terület érintett tulajdonosa által a déli területre készíttetett fejlesztési tanulmányterv alapján a fővárosi tulajdonú ingatlanok fejlesztési lehetőségének komplex szempontú fejlesztési irányelveinek megfogalmazása.A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a 2018. június 25-én 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tartandó lakossági fórumon, valamint 2018. július 4-éig postai úton (Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Bp. Szent László tér 29.), illetve elektronikus levélben (hivatal@kobanya.hu) lehet. 

Tisztelt Lakosság!
A helyi építészeti és természeti értékek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról, kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzat rendeletben dönthet. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyrajzi szám szerint rögzíti a helyi védettségű építészeti értékek körét.

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 24-ei ülésén határozatot hozott a Jászberényi út 7-11. szám alatti Dreher Sörgyárak Zrt. épületegyüttesén belüli árpa-malátatároló épület kerületi helyi védettségének megszüntetése iránti kezdeményezésről. A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a Rendelet 1. melléklete szerinti, E21 sorszámú, Jászberényi út 7-11. alatti „Dreher Sörgyárak Zrt. üzemi épületek” megnevezésű védett épületegyüttesen belüli 40. jelű árpa-malátatároló épület kerületi helyi védettsége megszüntetése iránti eljárást megindítja, és felkéri a polgármestert, hogy a védelem megszüntetésére irányuló eljárást a Rendeletben meghatározott módon folytassa le.

A Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindításáról szóló döntést 30 napra közhírré kell tenni, amelyre az érdekeltek írásban észrevételt tehetnek, ezt követően a Rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Ezúton tájékoztatom, hogy a védettség megszüntetésével kapcsolatos javaslat és értékvizsgálat közzétételre kerül 2018. május 25. – június 25. között. A javaslat és az értékvizsgálat, valamint a rendeletmódosítás tervezete megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályán ügyfélfogadási időben (1102 Bp. Szent László tér 29. II/224.)

Kérem, hogy a észrevételeit szíveskedjék megküldeni e-mailen (hivatal@kobanya.hu), illetve levélben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (1102 Bp. Szent László tér 29.).